اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 23 بهمن 1396
بازدید جناب آقای دکتر همتی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان.

  بازدید جناب آقای دکتر همتی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان.

امتیاز: Article Rating
بازدید جناب آقای دکتر همتی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان.
🔹 در این دیدار از مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) ،مرکز ديسپچ ، EOC, مرکز اطلاعت و فن آوری و قسمتهای مختلف اداری و عملیاتی بازدید بعمل آوردند.
در ادامه این بازدید در جلسه ای که با حضور مسئولین بخش های مختلف این مرکز در محل سالن کنفرانس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تشکیل شد ، جناب آقای دکتر همتی پس از تقدیر و تشکر از دکتر علیمرادي ،از نحوه عملکرد و فعالیتها در جهت پیشبرد و ارتقاء فرآیند مختلف در حوزه مدیریت حوادث ، قول مساعد در جهت رفع مشکلات آتی این مرکز نمودند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید جناب آقای دکتر همتی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان.
ثبت امتیاز
جستجو