اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397
برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی در مرکز ایلام

  برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی در مرکز ایلام

امتیاز: Article Rating
برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی در مرکز ایلام
این دوره آموزشی در تاریخ های نوزدهم و بیستم شهریور ماه توسط واحد آموزش مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه ایلام با هدف توانمند سازی و آشنایی با شیوه های نوین کنترل عفونت و گندزدایی،  در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.
تعدادنفرات شرکت کننده در کارگاه: شصت نفر
مدرسین: دکتر فیضی و دکتر نظری، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی در مرکز ایلام
ثبت امتیاز
جستجو