اخبار
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 خرداد 1398
اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان

  اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان

امتیاز: Article Rating
اجرای بسیج ملی طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان
اشتراک گذاری
تصاویر
  • اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان
  • اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان
  • اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان
  • اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان
  • اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان
  • اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان
  • اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان
  • اجرای طرح کنترل فشار خون توسط پرسنل فوریت های پزشکی استان ایلام در شهرستانهای استان
ثبت امتیاز
جستجو