اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 بهمن 1398
کارگاه آموزشی مدیریت مصدومین ترافیکی در شرایط پیش بیمارستانی

  کارگاه آموزشی مدیریت مصدومین ترافیکی در شرایط پیش بیمارستانی

امتیاز: Article Rating
کارگاه آموزشی مدیریت مصدومین ترافیکی در شرایط پیش بیمارستانی با همت واحد آموزش و پژوهش اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ ایلام و با حضور ریاست این مرکز و تعداد ۴۸ نفر از پرسنل عملیاتی پایگاههای شهری و جاده ای سطح استان برگزار گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه آموزشی مدیریت مصدومین ترافیکی در شرایط پیش بیمارستانی
ثبت امتیاز
جستجو