اخبار
(آرشیو ماه خرداد 1399)
تعیین محل احداث آشیانه و پد بالگرد اورژانس هوایی  بیمارستان تازه تاسیس بانگنجانب
صبح امروز دکتر علیمرادی ریاست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام به همراه معاون فنی این مرکز و مسئول اورژانس هوایی و مهندس حیات غیبی کارشناس نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از محل بیمارستان در حال تاسیس در منطقه بانگنجاب ایلام جهت تعیین محل احداث آشیانه و پد بالگرد ا...
یکشنبه، 25 خرداد 1399 - 10:56
جستجو