اخبار
(آرشیو ماه مرداد 1397)
جلسه کمیته ساماندهی ستاد اربعین حسینی 97
جلسه کمیته ساماندهی ستاد اربعین حسینی (دانشگاه علوم پزشکی ایلام) ،در سالن اجتماعات شبکه بهداشت مهران برگزار گردید.
یکشنبه، 21 مرداد 1397 - 12:34
برگزاری هفدهمین دوره آموزشی مراقبت های پیش بیمارستانی
برگزاری هفدهمین دوره آموزشی مراقبت های پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی بصورت عملی و مهارتی(کیس ریپورت) توسط واحد آموزش مرکز فوریت پزشکی استان ایلام.
ﺳﻪشنبه، 16 مرداد 1397 - 12:32
برگزاری دوره آموزشی مراقبت های پیش بیمارستانی
برگزاری دوره آموزشی مراقبت های پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی بصورت عملی و مهارتی(کیس ریپورت) توسط واحد آموزش مرکز فوریت پزشکی استان ایلام.
یکشنبه، 14 مرداد 1397 - 08:21
جلسه بررسی مسائل و مشکلات مالی و تدوین برنامه های پیش روی فوریت استان
جلسه بررسی مسائل و مشکلات مالی و تدوین برنامه های پیش روی فوریت استان با حضور ریاست مرکز آقای دکتر علیمرادی و سایر مسئولین فوریت های پزشکی شهرستانها،امور مالی و ستادی در سالن کنفرانس این مرکز. هدف از برگزاری این جلسه،متمرکز کردن هزینه ها و استقلال مالی(پرسنلی وغیر پرسنلی) تشریح مسائل مربوط به آن تو...
دوشنبه، 08 مرداد 1397 - 10:04
جستجو