طراحی سایت
اخبار

(آرشیو ماه آبان 1396)

05
چکیده: نجات جان عشایر نشین در ارتفاعات نزدیک پالایشگاه گاز تجریان که براثر سقوط از ارتفاع دچار شکستگی مهره کمری و ترومای سر شده بود در کمتر از ۲۰ دقیقه به کد ۵۰۲ طالقانی تحویل داده شد ومهارت بالا خلبان مهدی صحت
جستجو