فرم درخواست عضویت داوطلبانه
Loading
  • فرم درخواست عضویت داوطلبانه

    داوطلبان محترم با توجه به تخصص حرفه ای بصورت داوطلبانه بخشی از توانای های فنی و حرفه ای خود را برای رضایت خداوند متعال و برای انجام امور عملیاتی در اختیار سازمان اورژانس کشور قرار می دهند ، ضمناً جهت پیگیری می توانید با شماره 09181440484 ملکیان تماس حاصل فرمایید.
  •  - 
  • - -جستجو
Text/HTML