شماره: 15540
1396/11/26
اهداء خون همزمان با همه فرشتگان نجات در سراسر کشور
 اهداء خون همزمان با همه فرشتگان نجات در سراسر کشور

همزمان با همه فرشتگان نجات در سر تا سر کشور ، سپید پوشان فوریتهای پزشکی ایلام هم با اهدای خون خود پیش قدم در نجات جان انسان ها شدند 
حق انتشار محفوظ است ©