شماره: 15961
1397/01/21
دو مصدوم بر اثر واژگونی کامیون در محور دهلران به مهران
دو مصدوم بر اثر واژگونی کامیون در محور دهلران به مهران

دو مصدوم بر اثر واژگونی کامیون در محور دهلران به مهران که توسط اورژانس115 جاده ای بیشه دراز به بیمارستان شهدای دهلران انتقال داده شدند.
 پرسنل اعزام: شیخی_کوچکی
حق انتشار محفوظ است ©