شماره: 15963
1397/01/22
واژگونی نیسان در محور ایلام به بدره
واژگونی نیسان در محور ایلام به بدره

واژگونی نیسان ساعت 14 به تاریخ 97/1/21 در 9کیلومتری محور بدره به ایلام دو مصدوم داشت که توسط اورژانس 115 به درمانگاه بدره انتقال داده شدند
حق انتشار محفوظ است ©