شماره: 23574
1398/03/27
افتخاری دیگر برای فوریت پزشکی استان ایلام
افتخاری دیگر برای فوریت پزشکی استان ایلام

انتخاب دکتر صیدنور علیمرادی رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام به عنوان چهره برتر اورژانس پیش بیمارستانی بابت حدود دو دهه تلاش های مجاهدانه در ارائه خدمات درمانی به حادثه دیدگان بلایا در نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا_ تهران/ خرداد ۹۸

انتخاب دکتر صیدنور علیمرادی رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام به عنوان چهره برتر اورژانس پیش بیمارستانی بابت حدود دو دهه تلاش های مجاهدانه در ارائه خدمات درمانی به حادثه دیدگان بلایا در نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا_ تهران/ خرداد ۹۸
حق انتشار محفوظ است ©