شماره: 26137
1398/09/20
برگزاری کارگاه آموزشی تریاژ تلفنی و توانمند سازی نیروهای دیسپچ ایلام.

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز ایلام: برگزاری کارگاه آموزشی تریاژ تلفنی و توانمند سازی نیروهای دیسپچ ایلام.
۹۸/۹/۲۰ – در این کارگاه آموزشی که به همت واحد آموزش فوریت های پزشکی ایلام برگزار گردید تعداد ۱۳ نفر از کارشناسان واحد دیسپچ ۱۱۵ حضور داشتند.
از توانمندی ها و اهمیت کاری این واحد که در سال جاری انجام گرفته است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– راه اندازی و پوشش بیسیم دیجیتال در تمامی شهرستان های استان ایلام.
– نصب GPS بر روی تمامی آمبولانس ها و خودروهای ستادی و پشتیبانی، جهت برداشت آماری، کنترل و نظارت کامل در تمامی اوقات شبانه روز.
– راه اندازی و بهره برداری از سیستم آسایار در سطح استان.
– آماده سازی و برداشت کامل اطلاعات و آمار به روز با توجه به تهیه و پیشرفت تجهیزات و سیستم های نوین و خریداری شده.

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز ایلام: برگزاری کارگاه آموزشی تریاژ تلفنی و توانمند سازی نیروهای دیسپچ ایلام.
۹۸/۹/۲۰ – در این کارگاه آموزشی که به همت واحد آموزش فوریت های پزشکی ایلام برگزار گردید تعداد ۱۳ نفر از کارشناسان واحد دیسپچ ۱۱۵ حضور داشتند.
از توانمندی ها و اهمیت کاری این واحد که در سال جاری انجام گرفته است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– راه اندازی و پوشش بیسیم دیجیتال در تمامی شهرستان های استان ایلام.
– نصب GPS بر روی تمامی آمبولانس ها و خودروهای ستادی و پشتیبانی، جهت برداشت آماری، کنترل و نظارت کامل در تمامی اوقات شبانه روز.
– راه اندازی و بهره برداری از سیستم آسایار در سطح استان.
– آماده سازی و برداشت کامل اطلاعات و آمار به روز با توجه به تهیه و پیشرفت تجهیزات و سیستم های نوین و خریداری شده.
حق انتشار محفوظ است ©