شماره: 29612
1399/04/17
ديدار رئيس دانشگاه علوم پزشكى ايلام و با رئيس سازمان اورژانس كشور
ديدار رئيس دانشگاه علوم پزشكى ايلام  و با رئيس سازمان اورژانس كشور

💠 ديدار رئيس دانشگاه علوم پزشكى ايلام با رئيس سازمان اورژانس كشور

🔹 به گزارش روابط عمومى سازمان اورژانس كشور؛ صبح امروز(چهارشنبه) ١٨ تيرماه ١٣٩٩ دكتر كريميان رئيس دانشگاه علوم پزشكى ايلام به همراه دكتر عليمرادى رئيس اورژانس پیش بیمارستانی ايلام با دكتر كوليوند رئيس سازمان اورژانس كشور در محل اين سازمان ديدار و گفتگو كردند.

🔹گفتنى است؛ در اين ديدار دكتر عليمرادى گزارشى از احداث و بهره برداری چهار پايگاه شهرى و جاده اى در ايلام ارائه و درخصوص مسائل مختلف از جمله روند ساخت ساختمان جديد در حال احداث مركز اورژانس پیش بیمارستانی ايلام بحث و تبادل نظر شد

💠 ديدار رئيس دانشگاه علوم پزشكى ايلام با رئيس سازمان اورژانس كشور

🔹 به گزارش روابط عمومى سازمان اورژانس كشور؛ صبح امروز(چهارشنبه) ١٨ تيرماه ١٣٩٩ دكتر كريميان رئيس دانشگاه علوم پزشكى ايلام به همراه دكتر عليمرادى رئيس اورژانس پیش بیمارستانی ايلام با دكتر كوليوند رئيس سازمان اورژانس كشور در محل اين سازمان ديدار و گفتگو كردند.

🔹گفتنى است؛ در اين ديدار دكتر عليمرادى گزارشى از احداث و بهره برداری چهار پايگاه شهرى و جاده اى در ايلام ارائه و درخصوص مسائل مختلف از جمله روند ساخت ساختمان جديد در حال احداث مركز اورژانس پیش بیمارستانی ايلام بحث و تبادل نظر شد

حق انتشار محفوظ است ©