شماره: 34806
1400/05/05
حضور اورژانس در زمین و هوا برای نجات جان نوجوان ۱۴ ساله
حضور اورژانس در زمین و هوا برای نجات جان نوجوان ۱۴ ساله

حضور اورژانس در زمین و هوا برای نجات جان نوجوان ۱۴ ساله

◀️روز گذشته یک نوجوان ۱۴ ساله در یکی از روستاهای بخش دشت عباس از توابع شهرستان دهلران در اثر برق گرفتگی دچار مصدومیت شده بود.
این مصدوم که دچار بی نظمی ضربان قلب و ناپایداری علائم حیاتی بود پس از انتقال به درمانگاه دشت عباس، بوسیله آمبولانس پایگاه اورژانس جاده ای دشت عباس بسمت دهلران حرکت داده شد.با توجه به وضعیت اورژانسی این نوجوان، همزمان تیم اورژانس هوایی استان نیز به پرواز درآمد.
در ادامه این مصدوم در سه راهی موسیان از آمبولانس به بالگرد منتقل شده و مستقیما به مرکز استان انتقال داده شد.
بارها در چنین مواردی شاهد عملیات مشترک تیم های زمینی و هوایی اورژانس ۱۱۵ بوده ایم که در نجات جان بیماران تاثیر بسزایی داشته است.

حضور اورژانس در زمین و هوا برای نجات جان نوجوان ۱۴ ساله

◀️روز گذشته یک نوجوان ۱۴ ساله در یکی از روستاهای بخش دشت عباس از توابع شهرستان دهلران در اثر برق گرفتگی دچار مصدومیت شده بود.
این مصدوم که دچار بی نظمی ضربان قلب و ناپایداری علائم حیاتی بود پس از انتقال به درمانگاه دشت عباس، بوسیله آمبولانس پایگاه اورژانس جاده ای دشت عباس بسمت دهلران حرکت داده شد.با توجه به وضعیت اورژانسی این نوجوان، همزمان تیم اورژانس هوایی استان نیز به پرواز درآمد.
در ادامه این مصدوم در سه راهی موسیان از آمبولانس به بالگرد منتقل شده و مستقیما به مرکز استان انتقال داده شد.
بارها در چنین مواردی شاهد عملیات مشترک تیم های زمینی و هوایی اورژانس ۱۱۵ بوده ایم که در نجات جان بیماران تاثیر بسزایی داشته است.
حق انتشار محفوظ است ©