شماره: 35564
1400/06/30
برخورد پراید و سمند در جاده شهرستان ملکشاهی هفت مصدوم و یک فوتی در پی داشت.


🔸به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام؛ راس ساعت ۱۱:۲۳ صبح امروز وقوع تصادف دو دستگاه پراید و سمند خطی در محور درگناو شهرستان ملکشاهی به مرکز اورژانس ایلام گزارش گردید.

🔸بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
مصدومین توسط هلال احمر رهاسازی و سپس توسط سه تیم اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل حادثه، پس از اقدامات درمانی و حمایتی اولیه به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال داده شدند.
🔸این حادثه هشت مصدوم در پی داشت که تعداد هفت نفر مصدوم توسط اورژانس ۱۱۵ و یک نفر دیگر توسط هلال احمر انتقال داده شدند.
🔸متاسفانه یک نفر از مصدومین در بیمارستان فوت گردید.🔸به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام؛ راس ساعت ۱۱:۲۳ صبح امروز وقوع تصادف دو دستگاه پراید و سمند خطی در محور درگناو شهرستان ملکشاهی به مرکز اورژانس ایلام گزارش گردید.

🔸بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
مصدومین توسط هلال احمر رهاسازی و سپس توسط سه تیم اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل حادثه، پس از اقدامات درمانی و حمایتی اولیه به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال داده شدند.
🔸این حادثه هشت مصدوم در پی داشت که تعداد هفت نفر مصدوم توسط اورژانس ۱۱۵ و یک نفر دیگر توسط هلال احمر انتقال داده شدند.
🔸متاسفانه یک نفر از مصدومین در بیمارستان فوت گردید.
حق انتشار محفوظ است ©